Se svým psem teď a tady - řeč tělem: Listopad 2022

Přihláška na workshop


 • Kdy?

 • 15.11. 18:00 - 22:30 (bez psů)
 • 22.11. 18:00 - 22:30 (bez psů)
 • 29.11. 18:00 - 22:30 (se psy)

Cena: 3350,-


Na tomto workshopu se zabýváme vyjadřovacími prostředky člověka, kterými se psykomunikujme. Jejich použití velmi úzce souvisí s psychikou trenéra a jeho sebereflexí. Mnohoz nás vyjadřovací prostředky se svým psem používá cíleně i nevědomě. Na tomto workshopuse zaměříme na vědomou komunikaci a jasné předání zprávy zvířeti gesty, hlasem i energií.

 • Hlasem – jak se doplňuje to, CO říkáme s tím JAK to říkáme?
 • Tělem – gesty, pozicí těla (včetně prací s prostorem), pohybem, pohledem, dotekem – na čem záleží v jejich provedení?
 • Předání zprávy přes vodítko – co vlastně ve skutečnosti přes vodítko sdělujeme?
 • Jak tedy komunikovat tak, aby byla námi zamýšlená zpráva opravdu doručena tak, abychom předešli zbytečnému zkreslení? Aby účastníkům vše dávalo smysl a mělo tak nejlepší užitek, zařadíme také teorii a praktická dechová i mentální cvičení, která jsou náplní základního workshopu „Se svým psem teď a tady“.

Jak workshop probíhá?

Workshop je veden dvěma lektory – profesionálním trenérem zvířat (František Šusta) a akreditovaným koučem (Petra Jaškówová, PCC ICF). Hlavní náplní bude řada aktivit ve dvojicích i ve skupině a skrze vlastní uvědomění a zkušenost si vytvoříme svůj „slovník“. Po té budeme nově nabyté zkušenosti aplikovat na praktické cvičení se psy a trénink s nimi.

Přínosy absolvování workshopu:

 • Schopnost jasné a jednoznačné komunikace využijeme nejen v různých psích sportech ke směrování psa do potřebných pozic, ale i v denním životě, kdy je potřeba ho zastavit, uklidnit nebo třeba dostat se před něho.
 • Redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, setkání reaktivních psů apod.
 • Využití společného potenciálu v tréninku i na závodech
 • Radost ze společného učení a sdílení
 • Větší souhra a porozumění