Se svým psem teď a tady: Září 2023

Přihláška na workshop


  • Kdy?

  • 07.09. 18:00 - 22:30 (bez psů)
  • 14.09. 18:00 - 22:30 (bez psů)
  • 21.09. 18:00 - 22:30 (se psy)

Cena: 3350,-


Trénink „pozitivkou“ je rozhovorem dvou živých bytostí – člověka a zvířete. A proto změna jednoho není možná beze změny druhého.

Možná už řada z vás přišla na to, že ta hromada definic, přesných plánů a ověřených postupů není v tréninku pozitivním posilováním žádnou zárukou úspěchu. Všechna tahle teorie totiž promlouvá skrze slova k člověku…ale on už ji zvířeti předává ne slovy, nýbrž činy. Abychom dokázali správně jednat, vést zvíře v tréninku i krizových situacích bez zaškobrtnutí, nemyslet na trénink, ale BÝT JÍM je ideální mít nástroj. A právě takový nástroj na práci se svou vlastní myslí ve všech možných i nemožných tréninkových situacích vám může nabídnout náš workshop, který už čtvrtým rokem s úspěchem pořádáme.

Jak workshop probíhá?

Workshop probíhá po 3 večery a je veden dvěma lektory – profesionálním trenérem zvířat (František Šusta) a koučem (Petra Jaškówová). Naučíte se zde přeladit svou mysl z rušivých myšlenek do „prostoru za příběhy“, soustředit se na to, co je potřebné, užitečné a relevantní pro právě probíhající okamžik, vést trénink bez překladu do slov (neanalyzovat, ale jednat) a to i pod tlakem. Naučíme se relaxační techniky, které lze využít ve vypjatých situacích. To všechno si krásně propojíme s teorií pozitivního tréninku a možná zjistíte, že na pozadí téhle vědy je duše, a že všechny ty poučky vedou k jedinému smyslu – ROVNOVÁZE, PŘÍTOMNOSTI A RADOSTI Z NÍ!

První 2 setkání probíhají BEZ PSŮ, poslední setkání SE PSY!!!

Přínosy absolvování workshopu:

  • Redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, setkání reaktivních psů apod.
  • Využití společného potenciálu v tréninku i na závodech
  • Úspěšné dosahování nastavených cílů
  • Perfektní fyzický výkon s chladnou tj. klidnou hlavou
  • Radost ze společného učení a sdílení
  • Větší souhra a porozumění

Ocenění ABMA

Workshop „Se svým psem teď a tady“ byl v roce 2016 získala ocenění světové organizace profesionálních trenérů zvířat ABMA (www.theabma.org)